Steg 2 – Desinfektion

Steg_2

Poolen ska vara en skön och säker plats för avkoppling. Då måste vattnet vara klart och hygieniskt. Hela tiden tillkommer små partiklar av smuts, sporer och bakterier utifrån. Bakterier förökar sig snabbt men för att förhindra det används olika desinfektionsprodukter. De olika desinfektionsmedlen är baserade på antingen klor, aktivt syre eller brom.

Desinfektionsmedlen måste tillföras kontinuerligt, mängden beror på vattnets temperatur och hur smutsigt det är. Ju varmare vatten och ju mer sol, desto mer desinfektionsmedel. Och ju mer poolen används desto mer ”skräp” hamnar i vattnet som sololja, hudkrämer, hår, gräs  och blad.

Chockbehandling bör göras när man fyller poolen och om du får problem med vattenkvaliteten. Vi rekommenderar dessutom att chockbehandla vattnet regelbundet, speciellt vid varmt väder, kraftigt regn eller när poolen används ofta. En chockbehandling innebär att en högre dos desinfektionsmedel används för att döda alger och rensa vattnet på smuts i övrigt.

Tillbaka till steg 1     Till steg 3

Desinfektion med klor

Idealiskt klorvärde: 1 – 1,5 ppm (mg/l)

Tänk på att desinfektionsmedel är en biocidprodukt. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformation innan användning.

501001PP_Snabbklor-Granulat_1_kg

Planet Pool Snabbklor granulat är en snabblösande klorprodukt för både chockklorering och kontinuerlig desinfektion. 1 kg förpackning.

401001PP_Superchock-Granulat_1_kg

Planet Pool Superchock granulat är en kraftfull oorganisk klorprodukt för både chockklorering och kontinuerlig desinfektion. 1 kg förpackning.

401003PP_Superchock-Granulat_3kg

Planet Pool Superchock granulat är en kraftfull oorganisk klorprodukt för både chockklorering och kontinuerlig desinfektion. 3 kg förpackning.

401010PP_Superchock-Granulat_10kg

Planet Pool Superchock granulat är en kraftfull oorganisk klorprodukt för både chockklorering och kontinuerlig desinfektion. 10 kg förpackning.

504001PP_QuickTab-20g-Tabletter_1_kg

Planet Pool Quicktab klortabletter 20 g är en snabblösande klortablett för både chockklorering och kontinuerlig desinfektion. 1 kg förpackning.

505001PP_Veckoklor-200g-Tabletter_1_kg

Planet Pool Veckoklor 200 g tabletter är långsamt verkande tabletter som kontinuerligt avger klor. Används för kontinuerlig desinfektion. 1 kg förpackning.

505003PP_Veckoklor-200g-Tabletter_3kg

Planet Pool Veckoklor 200 g tabletter är långsamt verkande tabletter som kontinuerligt avger klor. Används för kontinuerlig desinfektion. 3 kg förpackning.

507017PP_Veckoklor-Multifunktion-200g-Tabletter_1_kg

Planet Pool Veckoklor Multifunktion 200 g är långsamtverkande tabletter som innehåller veckoklor, flockningsmedel och algmedel. Används för kontinuerlig desinfektion, främst i större pooler. 1 kg förpackning.

507003PP_Veckoklor-Multifunktion-200g-Tabletter_3kg

Planet Pool Veckoklor Multifunktion 200 g är långsamtverkande tabletter som innehåller veckoklor, flockningsmedel och algmedel. Används för kontinuerlig desinfektion, främst i större pooler. 3 kg förpackning.

507010PP_Veckoklor-Multifunktion-200g-Tabletter_10kg

Planet Pool Veckoklor Multifunktion 200 g är långsamtverkande tabletter som innehåller veckoklor, flockningsmedel och algmedel. Används för kontinuerlig desinfektion, främst i större pooler. 10 kg förpackning.

508001PP_Veckoklor-Multifunktion-20g-Tabletter_1_kg

Planet Pool Veckoklor Multifunktion 20 g är långsamtverkande tabletter som innehåller veckoklor, flockningsmedel och algmedel. Används för kontinuerlig desinfektion, främst i mindre pooler. 1 kg förpackning.

519001PP_SuperTab_1_kg

Planet Pool SuperTab 250 g är en smart tablett för både chock- och långtidsklorering. Den innehåller även multifunktionskomponenter med flock- och algmedel samt pH-stabilisering. Vår mest kompletta produkt för vattenvård. 1 kg förpackning.

519004PP_SuperTab-250g-Tabletter_3kg

Planet Pool SuperTab 250 g är en smart tablett för både chock- och långtidsklorering. Den innehåller även multifunktionskomponenter med flock- och algmedel samt pH-stabilisering. Vår mest kompletta produkt för vattenvård. 3 kg förpackning.

Desinfektion med aktivt syre

Idealiskt aktivt syrevärde: 5 – 8 ppm (mg/l) 2 timmar efter tillsättning av aktivt syre.

Aktivt syre är ett klorfritt alternativ som är skonsamt mot ögon, hud och hår. Det är ett oxidationsmedel som dödar bakterier och avlägsnar smutspartiklar i vattnet. Vi rekommenderar att alltid använda Hindrar Alger Special i kombination med Aktivt syre , det förhöjer effekten betydligt.

Vi rekommenderar också att chockbehandla vattnet var 14:e dag under badsäsongen. Bäst resultat uppnås om desinfektion med aktivt syre då och då
kompletteras med en chockklorering med snabbupplösligt klor .

Tänk på att desinfektionsmedel är en biocidprodukt. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktionsinformation innan användning.

591001PP_Aktivt-Syre-Granulat_1-kg

Aktivt syre snabblösande granulat med
chockeffekt. Använd
Hindrar Alger Special i kombination.